ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคนพิการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการการประเมินสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคนพิการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการการประเมินสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบหมายเลข 1 (บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบหมายเลข 2 (ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง  รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป