ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่งช่างศิลป์

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการการประเมินสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการการประเมินสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่งช่างศิลป์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบหมายเลข 2 (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบหมายเลข 3 (ระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ)

ผังที่นั่งสอบ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี
ผังที่นั่งสอบ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกรมบังคับคดี


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่งช่างศิลป์

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป